Nâng cấp SSD cho Laptop Dell

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Precision 7720

Laptop dell 7720 có hỗ trợ ssd m2 sata ,m2 nvme 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
M.2 SATA/NVME: 2 Khe cắm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 4 khe cắm (Max 64GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Precision 7710 

Laptop dell 7710 có hỗ trợ m2 sata , m2 nvme 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
M.2 SATA/NVME: 2 Khe cắm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 4 khe cắm (Max 64GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell Precision M6800

Laptop dell m6800 có hỗ trợ ssd msata 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
SSD mSATA: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA III)
RAM DDR3 1600: 4 khe cắm (Max 32GB)
Chú ý RAM: Dual core (2 khe cắm, Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)
————————————————————————————————————————————————————————-

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell vostro V131

Laptop dell v131 chỉ hỗ trợ ssd sata 2.5 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR3L: 2 khe cắm (Max 8GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 7400 (2-in-1)

Laptop dell 7400 có hỗ trợ ssd m2 sata , m2 nvme 

 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR4: Không có khe phụ
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 14 7400

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe cắm (Max 32GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ
———————————————————————————————————————————————————————

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Vostro 15 3591 

Laptop dell 3591 có hỗ trợ ssd m2 sata , m2 nvme 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR4: 2 khe cắm (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Dell OptiPlex 9030 All-in-One (AIO)

Laptop dell 9030 có hỗ trợ ssd sata 2.5 , ssd m2 nvme 2242 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 NVMe 2242: Có (Không hỗ trợ M.2 SATA)
SSD SATA 2.5″: Có (SATA 3)
RAM DDR3L: 2 khe cắm (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy bay cho Laptop Dell Vostro 15 3559 

Laptop dell 3559 có hỗ trợ ssd sata 2.5 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR3L Only: 2 khe cắm (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy bay cho Laptop Dell Inspiron 15 3582

Laptop dell 3582 có hỗ trợ ssd sata 2.5 ,ssd m2 nvme 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 PCIe NVME: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 1 khe cắm (Max 8GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell Inspiron 14Z N411Z

Laptop dell 14Z N411Z có hỗ trợ ssd sata 2.5 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có (SATA 3)
RAM DDR3 Only: 2 khe cắm (Max 8GB)
Cần chú ý: 1 Ram dưới bàn phím
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell XPS 12-9Q33

Laptop dell xps 12-9q33 có hỗ trợ ssd msata 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD mSATA: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR3: Không có khe phụ
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell XPS 12-9Q23

Laptop dell xps 12-9q23 có hỗ trợ ssd msata 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD mSATA: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR3: Không có khe phụ
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell XPS 11-9P33

Laptop dell xps 11-9p33 có hỗ trợ ssd msata 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD mSATA: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR3: Không có khe phụ
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Venue 11 Pro 7140

 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA 2260: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Venue 11 Pro 5130

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
Không nâng cấp được gì

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell Vostro 15 3572

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR4: 1 khe cắm (Max 8GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell precision 3530

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 NVMe 2242: Có (?Không boot được OS)
M.2 SATA 2242: Không hỗ trợ
M.2 SATA/NVME: Có (Chung khe 2.5)
SSD SATA 2.5″: Có (SATA 3, Phụ thuộc pin)
RAM DDR4 2666: 2 khe cắm (Max 32GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude E7440

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
SSD mSATA: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR3L: 2 khe ram (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell Vostro 3578

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR4: 2 khe cắm (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell Vostro 3568

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR4: 2 khe cắm (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy bay cho Laptop Dell Vostro 15 3558

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR3L: 2 khe cắm (Max 16GB)
Chú ý RAM: Bản 1 khe cắm (Max 8GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Vostro 14 5480

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR3L: 1 khe cắm (Max 8GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Vostro 5468

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
Ổ cứng: SSD 2.5 Inch, SSD M.2 SATA
Ram: DDR4 2133 mHz
Ổ đĩa quang: Không có
CPU: CPU Intel Core i5-7200U
Màn hình: Màn hình: 14″ HD (1366×768)
Trọng lượng: 17.000 gram

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Vostro 5459

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR4: 1 khe cắm (Max 8GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell Vostro 3468

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR4: 2 khe cắm (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy bay cho Laptop Dell Vostro 14 3459

 

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR3L: 2 khe cắm (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy bay cho Laptop Dell Vostro 14 3458

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR3L: 2 khe cắm (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy bay cho Laptop Dell Vostro 14 3449

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR3L: 1 khe cắm (Max 8GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy bay cho Laptop Dell Vostro 14 3445

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR3L: 1 khe cắm (Max ?4GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy bay cho Laptop Dell Vostro 14 3446

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA 3)
RAM DDR3L: 1 khe cắm (Max ?4GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Vostro 5470

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có (SATA 3)
RAM DDR3L: 1 khe (Max 8GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Inspiron 15 5584

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
M.2 SATA/NVME: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có (SATA 3)
RAM DDR4 2400: 2 Khe (Max 32GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 15 E5570

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có (SATA 3)
Chú ý 2.5 Inch: Phụ thuộc Pin, Cần Adapter
RAM DDR4 2666: 2 khe cắm (Max 32GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Inspiron 14 3476-8J61P11

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
Hỗ trợ ổ cứng 2.5″
Máy có 2 khe cắm Ram DDR4 2400 Mhz (max 16GB)
Sử dụng caddy bay 9.5mm

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude E7450

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
M.2 PCIE 2242: Cắm chân WWan
SSD mSATA: Có (Chung 2.5, Cần adapter)
SSD SATA 2.5″: Có (Chung khe mSATA)
RAM DDR3L 1600: 2 khe ram
Ổ đĩa CD/DVD: Có (9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 12 5290 (2-in-1)

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVMe: Có (Chung chỗ 2.5)
SSD SATA 2.5″: Có (Cần Adapter, Pin ngắn)
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy bay cho Dell Inspiron 15z 5523

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD mSATA: Có (Dưới main)
SSD SATA 2.5″: Có (Dưới bàn phím)
RAM DDR3L: 2 khe cắm (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Latitude 13 5300 (2-in-1)

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe cắm (Max 32GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 12 Rugged 7204

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD mSATA: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không rõ
RAM DDR3+3L: 2 khe cắm (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 14 Rugged 5414

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD M.2 SATA: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không rõ
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Có hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 14 Rugged 7414

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD M.2 SATA: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không rõ
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Có hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude E5270

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD M.2 NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe cắm (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 12 5280

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVMe: Có (Chung chỗ 2.5)
SSD SATA 2.5″: Có (Cần Adapter, Pin ngắn)
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy bay cho Laptop Dell Latitude E5530

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR3+3L: 2 khe cắm (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 12.7mm)

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude E7250, E7240

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
SSD mSATA: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR3L 1600: 2 khe ram
Ổ đĩa CD/DVD: hông hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell XPS 13 7390

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
M.2 PCIe NVMe: Có hỗ trợ: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM: Không có khe cắm phụ
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell XPS 13 9380

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
M.2 Pcie NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM: Không có khe phụ
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell XPS 13 9370

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
M.2 SATA/NVME: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM: LPDDR3 (Không có khe phụ)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell XPS 13 9365

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
M.2 SATA/NVME: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM: LPDDR3 (Không có khe phụ)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell XPS 13 9350

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
M.2 SATA/NVME: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM: LPDDR3 (Không có khe phụ)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell XPS 13 9343

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
SSD SATA M.2: Có hỗ trợ
M.2 PCIe NVME: Không (hỗ trợ AHCI)
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM: LPDDR3 Không có khe phụ

Nâng cấp Laptop Dell Inspiron E1505, 1501, 6000, 6000D, 6400

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
Cần chú ý: Máy cổ nâng HDD
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ (SATA I)
RAM DDR2 667: 1 khe cắm (Max 2GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay IDE to SATA)

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Inspiron 13 5368 (2 in 1)

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe cắm (Max 16GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Inspiron 11 3180

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
Cần chú ý: Máy này chưa xác thực
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 1 khe cắm (Max 8GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Inspiron 11 3147-3148

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có (SATA II)
RAM DDR3L: 1 khe cắm (Max 4GB)
Cần chú ý: 3148 Max 8GB
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Inspiron 11 3135-3137-3138

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có (SATA II)
RAM DDR3L: 1 khe cắm (?Max 4GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy bay cho Laptop Dell Inspiron 14 3443

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR3L: 1 khe cắm (Max 8GB)
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Alienware m17

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVME: 2 khe cắm
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Alienware M14x R1, R2

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD mSATA: Có (Dưới pin, Cạnh card wifi)
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR3: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Có (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Inspiron 14 5447

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR3L: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

 

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 13 3301

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD M.2 NVME: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR4: Không hỗ trợ
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 3480

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVME: Có (Cần adapter)
SSD SATA 2.5″: Có (Chung khe M.2)
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude E7470

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 NVMe 2242: Không nên lắp (Lúc nhận lúc không)
M.2 SATA/NVMe: Có hỗ trợ (Pcie tốc độ 3.0 x 2)
SSD SATA 2.5″: Có (Phụ thuộc Pin)
RAM DDR4: 2 khe cắm

Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell Precision M4600

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
Hỗ trợ ổ cứng 2.5″ (SATA III)
Hỗ trợ ổ cứng msata (SATA II)
Máy có 4 khe cắm Ram DDR3 1600 Mhz
Sử dụng Caddy bay 9.5mm

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Inspiron 14 7437

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD mSATA: Có (Dưới main)
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR3L: Không có khe phụ
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Vostro 5471

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 1 năm
M.2 SATA/NVME: Có hỗ trợ (?3.0×2)
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4 2400: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Vostro 14 5460

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD mSATA: Không hỗ trợ (mini mSATA)
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR3L: 1 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Precision 5540

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 Pcie NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Precision 7540

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVMe: Có (3 khe cắm)
SSD SATA 2.5″: Có (Tùy lựa chọn)
RAM DDR4: 4 khe cắm (Max 128gb)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 14 5401

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có (Tùy pin)
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Lenovo ThinkBook 15

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 1 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop ASUS ROG Zephyrus GA502

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVMe: Có (2 khe 3.0 x2)
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR4: 1 khe cắm (8GB Onboard)
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Acer Swift 5 Pro (SF514-54GT)

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR4: Không có khe phụ
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude E7270

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD M.2 SATA: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 15 5580

hông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD M.2 NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 15 5591

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD M.2 NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4 2666: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 15 5590

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD M.2 NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 14 3470

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR3L 1600: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 15 3570

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR3L 1600: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD:  

 

 

 

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude E5470

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD M.2 NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude E5550

hông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR3L 1600: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 15 3590

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 SATA/NVMe: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Có hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Tùy máy (Caddy bay 9.5mm)

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 15 3580

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD M.2 SATA: Có (Phụ thuộc Adapter)
SSD SATA 2.5″: Có (Phụ thuộc Adapter)
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 14 7480

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD M.2 SATA: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 14 7480

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
SSD M.2 SATA: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR4: 2 khe cắm
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Dell Latitude 13 7370

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 NVMe PCie: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR4: Không có khe phụ
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

Nâng cấp SSD, RAM cho Laptop Laptop Dell Inspiron 13 5390

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: Nâng cấp SSD, RAM, Caddy Bay cho Laptop Dell
Bảo hành: 3 năm
M.2 PCIe NVME: Có hỗ trợ
SSD SATA 2.5″: Không hỗ trợ
RAM DDR4: Không hỗ trợ
Ổ đĩa CD/DVD: Không hỗ trợ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *